Dikkat Eksikliği / Attentioner

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program 2 temele dayanmaktadır:
1) Öğrenme Psikolojisi,
2) Nöropsikolojik temeller.


Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

Attentıoner Bireysel Eğitiminin Çalışma Düzeni
o    Bireysel çalışma olarak uygulanır.
o    15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
o    Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
o    Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
o    Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
o    Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır.
o    Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Attentıoner Grup Eğitiminin Çalışma Düzeni
o    Grup çalışması olarak uygulanır.
o    15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
o    Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar grup içinde yapılandırılmış olarak ele alınır.
o    Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
o    Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
o    Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. 
o    Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

ŞİMDİ ARA