EMDR Terapisi

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen çeşitli psikoterapi yaklaşımlarını (bilişsel davranışcı, psikodinamik, deneysel, beden-odaklı) bünyesinde barındıran güçlü, kapsamlı ve bütünleyici bir psikoterapi tekniğidir. 

EMDR Terapisi

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen çeşitli psikoterapi yaklaşımlarını (bilişsel davranışcı, psikodinamik, deneysel, beden-odaklı) bünyesinde barındıran güçlü, kapsamlı ve bütünleyici bir psikoterapi tekniğidir. 
Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydediyoruz. Bu anıların bazıları olumlu, bazıları olumsuz, birçoğu ise önemsiz ve nötr olanlardan oluşuyor. Olumlu ve nötr anılar, bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçip hafızaya atılır. Olumsuz ve travmatik anılar ise, tıpkı bilgisayara giren virüs gibi, bu süreci bozarlar. Bu anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. Olumsuz anı, sadece geçmişte yaşamakla kalmıyor, etkisini hala ‘bugün’ yaşanmışçasına canlı olarak sürdürüyor. EMDR, bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. 
EMDR rahatsız edici, acı veren anıyı unutturmaz. Ancak terapi sonrası, bu acı yüzünden hissedilen öfke, korku, üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı gibi tüm olumsuz duygulara karşı duyarsızlaştırır. Aynı zamanda EMDR’ın kişiye yeni bakış açısıyla kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular, kişinin kendine ilişkilerine dünyaya bakışınıda olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.
 

EMDR hangi sorunlarda kullanılabilir?
• Travmatik Yaşantılar ( Cinsel Taciz, Tecavüz, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Doğal Afetler, Aldatma vs )
• Fobiler ( Sosyal Fobi, Kedi korkusu, Uçak Fobisi vs.)
• Yas
• Kaygı Bozuklukları ( Panik Bozukluk, Genellenmiş Kaygı Bozukluğu vs. )
• Depresyon 
• Beden Algısı Bozuklukları
• Rahatsız Edici Anılar
• Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma ve Buna Bağlı Kişilik Bozuklukları
• Performans Kaygısı,
• Performans Geliştirme (Örneğin Spor, Sahne Sanatları ve Buna Benzer Diğer Performans Gerektiren Konularda)
• Öfke ve Stres Kontrolü
• Ağrı Rahatsızlıkları

ŞİMDİ ARA