Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme bir süreçtir ve yaşam boyu sürer. Birey öğrenme potansiyeli ile dünyaya gelir. Bazı bireyler ise öğrenme sürecinde problem yaşayabilirler. Bu problemler öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Öğrenme bir süreçtir ve yaşam boyu sürer. Birey öğrenme potansiyeli ile dünyaya gelir. Bazı bireyler ise öğrenme sürecinde problem yaşayabilirler. Bu problemler öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Özgül öğrenme güçlüğü okuma, yazma, dinleme, matematik, akıl yürütme ve sıraya koyma becerilerinin kazanılması ve kullanılmasındaki güçlüklerdir. Bu güçlükler nörogelişimsel  bir bozukluktan kaynaklanır. Bireyin akademik performansını ve sosyal etkileşimini olumsuz etkileyebilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Disleksi:
Okuma problemleri
Disgrafi: Yazma problemleri
Diskalkuli: Matematik problemleri

Disleksi ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

-Disleksi bir hastalık değildir. Nörogelişimsel bir problemdir. Öğrenme ile  ilgili bazı beyin bölgeleri normale göre farklılık gösterir.
-Disleksi bir zeka problemi değildir. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler normal veya normal üstü zekaya sahiptir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir ?

-Okumada zorlanma, yanlış okuma
-Ters yazma ve okuma,
-Benzer şekilli harfleri karıştırma (b-d, m-n)
-Harflerin seslerini öğrenmede zorlanma
-Görsel, işitsel algıda problemler
-El-göz koordinasyonu zayıflığı
-Motor koordinasyon zayıflığı
-Şekilleri ve resimleri eşleştirmede zorluk
-Zaman kavramlarını karıştırma
-Sözel yönergeleri unutma, dinlemiyor görünme
-Çalışma alışkanlıklarının yetersizliği
-Yazarken noktalama işaretlerini kullanmama
-Düşünceyi yazıya dökmekte zorlanma
-Fazla yazım hatası
-Matematik terimlerini akılda tutmada zorluk
-Okuduğunu anlamama
-Değişikliklere uyum sağlamada güçlük

Özel Öğrenme Güçlüğü Alanında Yaptığımız Çalışmalar
Çocucuğu değerlendirmek amacıyla bazı testler uygulanır. Çocuğun hangi alanda ve ne düzeyde eksikliklerinin olduğu analiz edilir. İlerlemeyi engelleyen durumlar nedir değerlendirilir. 

•    Uygulanan Testler

1.    Özel Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

-Okuma Testi
-Gördüğünü Yazma Testi
-Duyduğunu Yazma Testi
-Matematik Testi
-Sıralama Testi
-Öncelik-Sonralık Ardışıklık Testi
-Head Sağ-Sol Yön Kavramı Testi
-Harris Lateralleşme Testi
-Gessel Gelişim Figürleri Testi
-Saat Çizimi Testi

        2.  WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
        3. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (GİSD-B)
        4. Öğrenme Stilleri Belirleme Testi

•    Psikoeğitim 

Değerlendirmeler sonucunda çocuğa özgü, onun öğrenme stiline uygun çalışma programı belirlenir.  Çocuklar için hazırlanan çeşitli materyaller ve çalışmalar ile hızlı ve doğru okuma, fonolojik farkındalık, doğru  yazma, görsel-işitsel algı geliştirme, sıralama becerisi, yer-yön kavramı, bellek çalışmaları gibi bireyselleştirilmiş bir program uygulanır. Psikoeğitim programı çocukların zorluk yaşadığı alanları güçlendirmenin yanında onlara öğrenmeyi öğretir, stratejiler geliştirmesini sağlayacak yöntemler öğretir. Aile ile iş birliği yapılarak program desteklenir.

ŞİMDİ ARA