Şema Terapi

Şema Terapi

Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların, açıklanması ve tedavisine dair uygulamaya yönelik bir model.
Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim modelini birleştirmiş bütüncül psikoterapi modellerinden biridir.Söz konusu bütüncül yapı içerisinde, bilişsel, davranışsal, psikodinamik (özellikle nesne ilişkileri), bağlanma ve gestalt modelleri yer alır.

ŞİMDİ ARA