• Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

    Oyun Terapisi - EMDR - Gelişimsel Danışmanlık - Ebeveyn Danışmanlığı - BDT

  • Çift ve Aile Danışmanlığı

    Aldatma - İletişim Problemleri - Güven Problemi - Boşanma

  • Cinsel Terapi

    Vajinismus- Cinsel İsteksizlik- Erken Boşalma

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi 1930’lu yıllarla birlikte gelişirken Türkiye’de oyun terapisinin kullanımı geç olmuştur. Psikoterapinin ülkemizde yaygınlaşması iki binli yıllarda olmuştur.
Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir.
 

* Oyun terapisi çocuğun 
• İç dünyasını anlamak, 
• Duygusal sıkıntısıyla başa çıkmasını sağlamak
• Hakimiyet kazandırmak ve
• Terapötik sonuçları almak üzere oyunun sistematik bir şekilde uygulanmasını içerir.
 

Çocuklar da oyunlarında genellikle kendi subjektif gerçeklikleriyle meşguldürler, yani olayları kendi gözlerinden canlandırırlar. 
Söz konusu çocuklar olunca en doğal ve kendilerini rahat ifade edebildikleri ortam, yani oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Bu işlevde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar çocuklara sunulmuştur. 

Çocuklar oynamayı severler. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun çocuklar için terapi anlamında kullanıldığında çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur.
Çocuklar oyun sırasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden yaratırlar. Oyun terapisinin avantajı, çocukların gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki ise, çocukların yaşadıkları stresli yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu yarattıklarında kendilerini güvenli hissetmelerini sağlayan olan en önemli unsurdur.
 

Oyun Terapisinde Ne Olur?
Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mücadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyun yaratabilirler. Bu tecrübeleri genelde çocuk sözel olarak dışa vuramaz. Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder.
 

Oyun Terapisi Çocuğa Nasıl Yardımcı Olur?
Oyun terapisi sürecinde çocuk olaylarla ilgili bakış açılarını, davranışlarını değiştirebilir ve başkaları ile ilişkilerinden haz alır hale gelir. Çocuk oyun sırasında hayal kırıklıkları yaşadıkları olayları yeniden yaratmakla oyun sırasında bu tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur ve böylece hem oyun tecrübeleri hem de hayattaki ilişki alışverişlerinden zevk alır hale gelebilir.
 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Hedefleri
• Duygularını daha iyi anlamaları
• İhtiyaçlarının karşılanması için duygularını ifade etmeleri 
• Problem çözme becerilerinin gelişmesi 
• Sorunlu davranışların azalması 
• Çatışmalarla başaçıkmayı ve seslerini duyurmaları 
• Özgüvenlerinin artması 
• Özkontrolün gelişimi
 

Çocuklarda Neden Oyun Terapisi?
Konuşmaya, sözel ifade gücüne dayanan ve yetişkinlerde kullanılan klasik terapi yöntemleri çocuklarda pek işe yaramamaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır:
Öncelikle, çocuklar çok hareketlidir. Bir çocuk için, bir seans süresi olan 45 dakika boyunca oturmak zordur. Oyun terapisi yaklaşımlarında ise çocuklar hareketlidir. Bu nedenle oyun terapisi çocukların hareketli yapısına daha uygundur. 
İkinci olarak, çocuklar içinde eğlence olan etkinlikleri daha kolay devam ettirirler. İçinde eğlenme olmayan etkinliklerden ise sıkılırlar. Klasik terapi yöntemleri çocuklar için eğlenceli değildir. Bu nedenle çocukların terapiye istekle devam etmesi zordur. Oyun terapi yöntemleri ise genel olarak eğlencelidir ve bu terapilerde çocuğun terapiye devamı daha kolay olmaktadır.
 

Son olarak, çocuklar kendilerini kelimelerle pek ifade edemezler. Hem kelime hazneleri dardır, hem de sözel ifadeyi gerektiren bilişsel süreçleri gelişim aşamasındadır. Bir çocuk “Psikolojim bozuldu, içim kaygı ile dolu, zihnimden çıkmayan takıntılar var” diyerek kendini ifade edemez. Yani iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini dile dökmek onun için zordur. Halbuki oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Çocuklar oyuncakları kullanarak iç dünyalarını oyuna yansıtırlar ve yine oyuncaklar yolu ile iç dünyalarındaki karmaşayı çözebilirler. Terapistler çocukların oyunlarını gözlemleyerek hem çocuk hakkında bilgi sahibi olabilirler hem de çocuklara psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olabilirler.
 

Oyun Terapisinin Çocukta Yardımcı Olduğu Konular
• Kaygı ve Korkular
• Aşırı Çekingenlik
• Özgüven 
• Sosyal Beceri Sorunları
• Kardeş Kıskançlığı, Davranışsal Gerileme
• Saldırgan Davranışlar
• Takıntılar 
• Mükemmelliyetçi Tutumlar
• Uyku, Yemek ve Tuvalet Sorunları (Alt Islatma, Dışkı Kaçırma)
• Zihnin Cinsel Davranışlarla Aşırı Meşgul Olması (Aşırı Mastürbasyon..)
• Ailede Yaşanan Değişimlere Uyum Sağlamada Yaşanan Sorunlar (Yas ve Kayıp Durumları, Anne Baba Ayrılığı Gibi)
• Fiziksel Nedeni Olmayan Mide Bulantıları, Başağrıları Gibi Rahatsızlıklar
• Dikkat Sorunları

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen çeşitli psikoterapi yaklaşımlarını (bilişsel davranışcı, psikodinamik, deneysel, beden-odaklı) bünyesinde barındıran güçlü, kapsamlı ve bütünleyici bir psikoterapi tekniğidir. 
Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydediyoruz. Bu anıların bazıları olumlu, bazıları olumsuz, birçoğu ise önemsiz ve nötr olanlardan oluşuyor. Olumlu ve nötr anılar, bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçip hafızaya atılır. Olumsuz ve travmatik anılar ise, tıpkı bilgisayara giren virüs gibi, bu süreci bozarlar. Bu anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. Olumsuz anı, sadece geçmişte yaşamakla kalmıyor, etkisini hala ‘bugün’ yaşanmışçasına canlı olarak sürdürüyor. EMDR, bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. 
EMDR rahatsız edici, acı veren anıyı unutturmaz. Ancak terapi sonrası, bu acı yüzünden hissedilen öfke, korku, üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı gibi tüm olumsuz duygulara karşı duyarsızlaştırır. Aynı zamanda EMDR’ın kişiye yeni bakış açısıyla kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular, kişinin kendine ilişkilerine dünyaya bakışınıda olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR hangi sorunlarda kullanılabilir?
• Travmatik Yaşantılar ( Cinsel Taciz, Tecavüz, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Doğal Afetler, Aldatma vs )
• Fobiler ( Sosyal Fobi, Kedi korkusu, Uçak Fobisi vs.)
• Yas
• Kaygı Bozuklukları ( Panik Bozukluk, Genellenmiş Kaygı Bozukluğu vs. )
• Depresyon 
• Beden Algısı Bozuklukları
• Rahatsız Edici Anılar
• Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma ve Buna Bağlı Kişilik Bozuklukları
• Performans Kaygısı,
• Performans Geliştirme (Örneğin Spor, Sahne Sanatları ve Buna Benzer Diğer Performans Gerektiren Konularda)
• Öfke ve Stres Kontrolü
• Ağrı Rahatsızlıklar

Dikkat Eksikliği / Attentioner

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program 2 temele dayanmaktadır:
1) Öğrenme Psikolojisi,
2) Nöropsikolojik temeller.


Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

Attentıoner Bireysel Eğitiminin Çalışma Düzeni
o    Bireysel çalışma olarak uygulanır.
o    15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
o    Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
o    Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
o    Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
o    Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır.
o    Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Attentıoner Grup Eğitiminin Çalışma Düzeni
o    Grup çalışması olarak uygulanır.
o    15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
o    Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar grup içinde yapılandırılmış olarak ele alınır.
o    Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
o    Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
o    Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. 
o    Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Çift ve Aile Danışmanlığı

Evlilik ve çift terapisi, çiftlerin arasındaki değişim ve gelişimi sağlamak adına ilişkideki psikolojik, duygusal sorunlarını teşhis ederek bu sorunlara çözüm yolları geliştirilir. Sahip olduğumuz ilişkileri daha doyum verici hale getirebilmek için gerçekleştirilen bir terapi süreci olarak tanımlanabilir.
Çift Terapisi nasıl çalışır?.

Genel olarak çift birlikte seansa katılırken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi yapılabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. İlişkisiyle ilgili sorun yaşayan bireyler bazen kendi kendilerine bir takım sıkıntıların üstesinden gelebilirler. Bazen de işin içinden çıkılamayacak noktalara gelirler.
Evlilik ve ileri evlilik dediğimiz çocuklu evlilik terapisinde ise bunlara ek olarak çocuklarda ve ergenlerde davranış, disiplin ve iletişim sorunları, kardeşler arasındaki çatışmalar, boşanma ve ayrılma süreçlerinde çocuklarla ilgili yaşanan kaygılar ve sıkıntılar gibi konuların yanı sıra kişilerin kendi ebeveynleriyle yaşadıkları çatışmalar, yaşlılık, hastalık ve bakım gibi konularda yaşanan zorluklarla ilgili çalışılabilir. Çekirdek aile, geniş aile, tek ebeveynli aileler, üvey aileler gibi pek çok aile sistemi yaşadığı zorluklarda aile terapisinden yararlanabilir.

Sizde bu konuda bir sorun yaşıyorsanız, uzman desteği alarak çözüm için ilk adımı atabilirsiniz.

 

Ne zaman Evlilik Terapisi?

Çözüme kavuşmayan sık tartışmalar, olumlu duyguların kaybı, arkadaşlık, seks ve canlılığın azalması evliliğin sorunlu olduğunun işaretleridir. Önemsememe, içe çekilme, şiddet ve bağlantının tümüyle kopuk olması söz konusuysa eğer evliliğin büyük bir problem içinde olduğunu ve boşanma riskinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Uzun dönemli ciddi ilişkilerde de bu tür problemlerle evlilik terapisine ihtiyaç duyulabilir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

SIKÇA SORULAN SORULAR ?

KİTAP ÖNERİLERİ

Petunya Psikoloji kitap önerileri.

ŞİMDİ ARA